• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Aşka Dair
Kitaplar
Hikayeler
Kendime Düşünceler
Fotoğraflar
Videolar
İletişim
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam509
Toplam Ziyaret3007122

Mozart; ''Saraydan Kız Kaçırma'' (Die Entführung aus dem Serail)


Mozart; ''Saraydan Kız Kaçırma''
(Die Entführung aus dem Serail)

08 Ağustos 2018

Dünkü yazımda Batı müziğinde Türk etkisini anlatırken Avusturyalı besteci Mozart’ın sonat, konçerto, opera ve bale gibi yapıtlarında bol miktarda Türk vurma çalgılarını ve motiflerini kullandığını yazmıştım.

Mozart’ın bu opera eserlerinden birisi de opera sanatında İtalyanca hâkimiyetini kırarak ulusal bir opera yaratmak arzusunda olan Avusturya İmparatoru II. Joseph’in ısmarlamasıyla bestelediği orijinal adı “Die Entführung aus dem Serail” olan, konusu Osmanlıda geçen ve Türk karakterlerini içeren ‘’Saraydan Kız Kaçırma’’ operasıdır…

Mozart’ın orijinal isim: ‘’Das Serail’’ olan, 1780'de bestelenen ama Mozart öldüğü zaman daha bitiremediği iki perdelik bir ‘’Singspiel’’ (‘’Şarkı oyunu’’: Konuşmalı diyaloglara bağlanan, bağımsız şarkı bölümlerinden oluşan komik opera formu) olan ‘’Zaide Operası’’ adında bir operası daha vardır. Bu eseri için Mozart'ın âşık olduğu Zaide isimli Türk kızından ilham aldığı rivayet edilir… Bir başka rivayete göre de bu eser; Kanuni Sultan Süleyman'ın hareminde bir tutsak olan Zaide ve taşocaklarında çalışan bir köle olan Gomatz’ın aşkını konu alır.

Bu operanın ilk basılımı 1838'de, prömiyer sahnelenmesi de 27 Ocak 1866'da Frankfurt'ta yapılır. Aslında ‘’Zaide Operası’’ ‘’Saraydan Kız Kaçırma’’ operasının ilk şeklidir.

Eserin konusu 

Zaman 18'inci yüzyıldır. Mekân, Akdeniz kıyısında belirlenmemiş bir yerde Selim Paşa'nın (Almanca "Bassa Selim") yazlık köşküdür. Akdeniz’deki korsanlar Belmonte adlı bir İspanyol soylusunun sevgilisi olan Constanze'yi ve onun İngiliz hizmetkârı Blondchen’i kaçırıp Selim Paşa’nın sarayına satarlar. Selim Paşa, Constanze'ye âşık olur, ama Belmonte adlı İspanyol genci seven kız paşaya karşılık vermez. Bu arada Belmonte, arkadaşı Pedrillo vasıtasıyla Selim Paşa’nın sarayına mimar olarak girer. Tabii ki amacı, Constanze'yi kaçırıp ülkesine dönmektir. Ancak Selim Paşa’nın harem bekçisi olan Osman’ın (Librettodaki adıyla Osmin) elinden kaçıp kurtulmak hiç de kolay değildir.  

Sonunda sevgililer tam kaçmak üzerelerken, Osmin tarafından yakalanırlar. Paşa, Belmonte’yi sorguladığında, onun can düşmanının oğlu olduğunu öğrenir. Artık hepsi çaresizlik içinde ölümü beklemektedir. Ancak bir mucize olur ve Selim Paşa onları bağışlar, ülkelerine geri dönmelerine izin verir.

Eser hakkında 

Mozart ‘’Saraydan Kız Kaçırma’’ operasını; papaz, müzisyen, şair ve ünlü bir librettist olan Avusturyalı Giambattista Varesco’nun Türk ülkesine benzer bir yerde geçen, Türkleri konu eden ve “komik opera” niteliğindeki yarım kalmış operası ‘’Kahire Kazı’’ (L'oca del Cairo) metni üzerine yazar…

Mozart’ın bu operası, opera sanatında İtalyanca hâkimiyetini ilk kıran ve Almanca yazılmış ilk operadır.

Bu opera da özel olarak Alman stili Singspiel şeklinde hazırlanan üç perdelik bir oyundur. Bu stildeki opera eserinde konuşma diliyle müzik dramı karışıktır; eserdeki olaylar konuşma ile geliştirilir, eserde resitatif (konuşur gibi söylenen) müzik bulunmaz, müzik, gösteri şeklinde parçalardan oluşur.

Mozart babasına yazdığı bir mektupta yazacağı bu operanın uvertürünü ve finalindeki koro müziğini Türk motifleriyle donatacağını söyler. Operada geçen Osmin karakteri, mekânın eski bir İstanbul yalısına benzemesi ve davullar ve zillerin mehter müziği etkisini yaratması bu eseri Türk operası olarak tanıtır.

Eserin Almanca librettosu (metni) önce Christoph Friedrich Bretzne tarafından yazılır ancak sonradan Mozart'ın istek ve katkılarıyla Gottlieb Stephanie tarafından adaptasyonlar yapılır.

Eser ilk defa  16 Temmuz 1782 tarihinde Viyana’da Burgtheater'de sahnelenir.

Mozart'in gerçek hayattaki kendi karısının adı da Constanze Weber'dir. Mozart ve Constanze, ‘’Saraydan kız kaçırma’ operasının ilk gösteriminden üç hafta sonra evlenirler. Bu nedenle Mozart’ın Constanze’ye kur yaptığı dönemde, ona olan aşkını ve bağlılığını yazdığı bu operaya yansıttığı rivayet edilir.

"Saraydan Kız Kaçırma" eserini ilk defa izleyen Avusturya imparatoru II. Josef, Mozart huzuruna çıktığı zaman İmparator Mozart'a şikâyet olarak "Bu eser benim kulaklarıma çok ince gelmekte; çok sayıda nota bulunmakta" dediği ve Mozart'in ise "Bulunan nota sayısı, bu eser için gereken nota sayısı kadardır" yanıtını verdiği söylenir.

Bir yanlış bilgi

Bahsettiğim gibi operanın zamanı 18. yüzyıl ve mekânı Akdeniz kıyısı bir Osmanlı ülkesidir. Mozart'in yaşadığı bu devirde Osmanlı paşalarının Balkanlarda, Akdeniz'in Mısır'dan Fas'a kadar uzanan güney kıyılarında ve İstanbul'da birçok yazlık köşkleri bulunmaktadır.

Ne yazık ki bu eser anlatılırken, bazı yorumcular, eserde geçen mekânı eserin aslına uymayan bir şekilde İstanbul ve sarayı da Topkapı Sarayı olarak, Selim Paşa’yı da Sultan Selim olarak zikrederler ki anlattığım gibi bu doğru değildir. Eserin hiç bir yerinde ne İstanbul adı ne de Topkapı adı geçer. Ne de eserde böyle bir ima vardır. Selim Paşa (librettoda geçtiği şekliyle ‘’Bassa Selim’’) padişah değil, bir Osmanlı paşasıdır ve saray olarak geçen yer de bu paşanın Akdeniz kıyısındaki yazlık köşküdür. Yazımın sonunda eserin librettosunun Almanca olarak tamamını veriyorum. Librettoyu okuduğunuzda bu doğru bilgiyi görürsünüz. Zaten eser de şu cümleyle başlar: ''Platz vor dem Palast des Bassa am Ufer des Meeres.'' (Denizin kıyısında paşanın sarayının önündeki meydan.)

Bu yanlış bilgi nereden gelmektedir? Bunun için Osmanlı tarihinden kısa bir bilgi aktarmam gerekiyor. Osmanlı Padişahı III. Selim’in sevdiği cariyesi, gözdesi Mihriban ile Mihriban’a musiki öğretsin diye görevlendirdiği devrin müzik üstatlarından Bestekâr Sadullah Ağa arasında bir aşk başlar. Bunu öğrenen III. Selim başlangıçta âşıkları idam etmek istese de sonra affeder. III. Selim’in bu olayı ve Mozart’ın operasının konusunun hemen hemen aynı olması ve aynı tarihlere denk gelmesi ve III. Selim ile Selim Paşa’nın (Bassa Selim) aynı isimde olmasının bu yanlışlığa yol açtığını değerlendirmekteyim. Rivayetler bir tarafa, kim bilir belki de Mozart da eserini Mihriban ile Sadullah Ağa'nın hikâyesinden esinlenerek yazmıştır... 

Yaşa Selim Paşa

Eserin sonuna gelinmiştir. Selim Paşa tarafından sevgililer bağışlanmıştır. Sevgililer saraydan gemi ile ayrılmak üzeredirler. Bu esnada yeniçeriler korosu ‘’Yaşa Selim Paşa’’ şarkısını söylerler:

‘’Bassa Selim lebe lange!

Ehre sei sein Eigentum!
Seine holde Scheitel prange
Voll von Jubel, voll von Ruhm.’’

(Çok yaşa Selim Paşa!

Şeref onun mülkü olmalı!
Onun güzel parlak tacı
Şeref dolu, zafer dolu.)

Bu kısım, sevgilileri bağışlaması ve affetmesi nedeniyle Selim Paşa’ya yönelik bir şükran şarkısıdır. Şarkı eşliğinde sevgililer saraydan gemi ile ayrılırlar. Ve eser sona erer...

Bu eser nezdinde pek kimseciklerin bilmediği ve dile getirmediği bir konu var: Aslında Mozart bu eserindeki verdiği mesaj ile Avrupa kültürüne yerleşmiş olan ''gaddar, despot ve acımasız'' Osmanlı imajını düzeltmek ister...

Eserin tamamını izlemeseniz de eserin en sonunda yer alan aşağıda bağlantıda verdiğim ‘’Bassa Selim lebe lange’’ (Yaşa Selim Paşa) kısmını izlemenizi isterim.

İnsanları sonsuza kadar yaşatan kin, nefret ve öfke duyguları değil, onların sevgi duygusu, merhameti, hoş görüsü ve hoş bir sadâsıymış... Zaten söylerdi Şairler Sultanı (Sultanüş'şuâra) Bâki ‘’Huma kuşunun gölgesi’’ adlı tevriyeli şiirinde (*):

‘’Âvâzeyi bu âleme dâvûd gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş’’

Son söz

Ne hazin değil mi? Zamanın ünlü Alman edebiyatçıları ve sanatçıları Şark'a öykünürken, Şark'ı ‘’şiirin ve romantizmin ülkesi’’ olarak anarlarken, şimdi ise Şark ‘’Despotizmin, bağnazlığın, sefaletin ve savaşların ülkesi’’ olarak anılıyor ve tanımlanıyor... Ne olmuştu da Şark bu hallere düşmüştür? Düşünenlerin, sosyologların, psikologların, tarihçilerin ve siyasilerin üzerinde düşünmesi gereken bir konudur...

Arz ederim...

Osman AYDOĞAN

Eserden böümler

Opera sahnesinin son kısmı (Chor der Janitscharen) ‘’Bassa Selim lebe lange’’ (Yaşa Selim Paşa)
https://www.youtube.com/watch?v=uA2WYzlZJME

Opera sahneleri son kısmı ‘’Bassa Selim lebe lange’’
https://www.youtube.com/watch?v=OPrcZjrgcgs

https://www.youtube.com/watch?v=J2CDC8G9gWY

https://www.youtube.com/watch?v=9DD8bWY7O6g

Meraklısı için 2 saat 15 dakikalık eserin tamamı:
https://www.youtube.com/watch?v=iYOTeHL14uQ

(*) Edebiyatta ''tevriye'' sanatı

Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye ‘’tevriye sanatı’’ denir. Bu sanatta sözün yakın anlamı söylenir, uzak anlamı anlatılmak istenir. Daha doğrusu uzak anlam ilk anda okuyucu tarafından kavranmayacak biçimde gizlenir. Okur, yakın anlamla oyalanır, ama anlatılmak istenen uzak anlamda gizlidir. Bu uzak anlam şiire ayrı bir güzellik katar…


Tevriye sanatına en iyi örnek Divan Edebiyatı'nda yaşarken "Sultanü'ş Şuârâ" (Şairler Sultanı) unvanını alan ve asıl adı Mahmud Abdülbâki olan Divan Şairi Bâki’nin metinde verdiğim ‘’Huma kuşunun gölgesi’’ isimli şiirinin üçüncü dizesidir. Bu dizede Bâki, ''Bâki'' sözünün yakın anlamı olarak ''sonsuzluğu'' zikrederken, uzak anlam olarak da şair kendi adını işaret eder...

Yine meraklısı için eserin librettosunun tamamı:

Die Entführung aus dem Serail
Komisches Singspiel in drei Aufzügen KV 384
Text nach Christoph Friedrich Bretzner von Gottlieb Stephanie d. J.
Uraufführung: 16. Juli 1782, Hoftheater, Wien

OUVERTURE

ERSTER AUFZUG

Platz vor dem Palast des Bassa am Ufer des Meeres

Erster Auftritt

Nr. 1 ARIE

BELMONTE
Hier soll ich dich denn sehen;
Konstanze! dich mein Glück!
Laß Himmel es geschehen!
Gib mir die Ruh zurück.
Ich duldete der Leiden
O Liebe! allzuviel!
Schenk mir dafür nun Freuden
Und bringe mich ans Ziel!

Aber wie soll ich in den Palast kommen?
- Wie sie sehen? - Wie sprechen?

Zweiter Auftritt

(Osmin mit einer Leiter, welche er an einen Baum vor der Tür des Palastes lehnt, hinaufsteigt und Feigen abnimmt.)

Nr. 2 LIED und DUETT

OSMIN
Wer ein Liebchen hat gefunden,
Die es treu und redlich meint,
Lohn' es ihr durch tausend Küsse,
Mach ihr all das Leben süße,
Sei ihr Tröster, sei ihr Freund.
Trallalera, trallalera.

BELMONTE
Vielleicht, daß ich durch diesen Alten etwas erfahre.
He, Freund! ist das nicht das Landhaus des Bassa Selim?

OSMIN
Doch sie treu sich zu erhalten,
Schließ' er Liebchen sorglich ein:
Denn die losen Dinger haschen
Jeden Schmetterling, und naschen
Gar zu gern von fremdem Wein.
Trallalera, trallalera.

BELMONTE
He, Alter, he! hört Ihr nicht?
Ist hier des Bassa Selim Palast?

OSMIN
Sonderlich beim Mondenscheine,
Freunde, nehmt sie wohl in acht!
Oft lauscht da ein junges Herrchen,
Kirrt und lockt das kleine Närrchen,
Und dann Treue gute Nacht.
Trallalera, trallalera.

BELMONTE
Verwünscht seist du samt deinem Liede!
Ich bin dein Singen nun schon müde;
So hör doch nur ein einzig Wort!

OSMIN
Was Henker laßt ihr euch gelüsten,
Euch zu ereifern, euch zu brüsten?
Was wollt ihr? Hurtig! ich muß fort.

BELMONTE
Ist das des Bassa Selim Haus?

OSMIN
He?

BELMONTE
Ist das des Bassa Selim Haus?

OSMIN
Das ist des Bassa Selim Haus.
(Will fort.)

BELMONTE
So wartet doch -

OSMIN
Ich kann nicht weilen.

BELMONTE
Ein Wort -

OSMIN
Geschwind denn ich muß eilen.

BELMONTE
Seid ihr in sienen Diensten Freund?

OSMIN
He?

BELMONTE
Seid ihr in sienen Diensten Freund?

OSMIN
Ich bin in seinen Diensten, Freund.

BELMONTE
Wie kann ich den Pedrill wohl sprechen,
der hier in seinen Diensten steht?

OSMIN
Den Schurken? - der den Hals soll brechen?
Seht selber zu; wenn's anders geht.
(Will fort)

BELMONTE (für sich)
Was für ein alter grober Bengel!

OSMIN (Ihn betrachtend, auch für sich)
Das ist just so ein Galgenschwengel!

BELMONTE
Ihr irrt, es ist ein braver Mann.

OSMIN
So brav, daß man ihn spießen kann.

BELMONTE
Ihr müßt ihn wahrlich nicht recht kennen.

OSMIN
Recht gut; ich ließ' ihn heut verbrennen.

BELMONTE
Es ist fürwahr ein guter Tropf.

OSMIN
Auf einen Pfahl gehört sein Kopf.
(Will fort.)

BELMONTE
So bleibet doch!

OSMIN
Was wollt ihr noch?

BELMONTE
Ich möchte gerne ...

OSMIN (bitter höhnisch)
So hübsch von ferne
Ums Haus 'rum schleichen
Und Mädchen stehlen? -
Fort, eures gleichen
Braucht man hier nicht.

BELMONTE
Ihr seid besessen!
Sprecht voller Galle
Mir so vermessen
Ins Angesicht!

OSMIN
Nur nicht in Eifer!
Ich kenn' euch schon.

BELMONTE
Schont euren Geifer.
Laßt euer Drohn.

OSMIN
Schert euch zum Teufel
Ihr kriegt, ich schwöre
Sonst ohne Gnade die Bastonade:
Noch habt ihr Zeit.

BELMONTE
Es bleibt kein Zweifel
Ihr seid von Sinnen
Welch ein Betragen
Auf meine Fragen
Seid doch gescheit.
(Ab.)

Dritter Auftritt

OSMIN
Könnt' ich mir doch noch so einen Schurken
auf die Nase setzen, wie den Pedrillo; so einen Gaudieb,
der Tag und Nacht nichts tut, als nach meinen Weibern
herumzuschleichen und zu schnobern, ob's nichts für
seinen Schnabel setzt. Aber ich laure ihm sicher auf
den Dienst, und wohl bekomm dir die Prügelsuppe,
wenn ich dich einmal beim Kanthaken kriege!
Hätt' er sich nur beim Bassa nicht so
eingeschmeichelt, er sollte den Strick längst
um den Hals haben.

PEDRILLO
Nun wie steht's, Osmin? Ist der Bassa noch nicht zurück?

OSMIN
Sieh darnach, wenn du's wissen willst.

PEDRILLO
Schon wieder Sturm im Kalender?
Hast du das Geicht Feigen für mich gepfückt?

OSMIN
Gift für dich, verwünschter Schmarotzer!

PEDRILLO
Was in aller Welt ich dir nur getan haben muß,
daß du beständig mit mir zankst. Laß uns doch
einmal Friede machen.

OSMIN
Friede mit dir? Mit so einem schleichenden
spitzbübischen Paßauf, der nur spioniert, wie
er mir eins versetzen kann? Erdrosseln möcht'
ich dich!

PEDRILLO
Aber sag nur, warum? Warum?

OSMIN
Warum? Weil ich dich nicht leiden kann.

Nr. 3 ARIE

OSMIN
Solche hergelaufne Laffen
Die nur nach den Weibern gaffen,
Mag ich vor den Teufel nicht.
Denn ihr ganzes Tun und Lassen
Ist, uns auf den Dienst zu passen,
Doch mich trügt kein solch Gesicht!
Eure Tücken, eure Ränke,
Eure Finten, eure Schwänke,
Sind mir ganz bekannt.
Mich zu hintergehen,
Müßt ihr früh aufstehen,
Ich hab auch Verstand.
Drum beim Barten des Propheten!
Ich studiere Tag und Nacht,
Ruh nicht bis ich dich seh' töten,
Nimm dich wie du willst in acht.

PEDRILLO
Was bist du für ein grausamer Kerl,
und ich hab dir nichts getan.

OSMIN
Du hast ein Galgengesicht, das ist genug.

Erst geköpft, dann gehangen,
Dann gespießt auf heiße Stangen;
Dann verbrannt,
dann gebunden,
Und getaucht;
zuletzt geschunden.
(Geht ins Haus)

Vierter Auftritt

PEDRILLO
Geh nur, verwünschter Aufpasser; es ist noch nicht
aller Tage Abend. Wer weiß, wer den andern überlistet.
Und dir mißtrauischem, gehässigem Menschenfeind
eine Grube zu graben, sollte ein wahres Fest für mich sein.

BELMONTE
Pedrillo, guter Pedrillo!

PEDRILLO
Ach mein bester Herr! Ist's möglich? Sind Sie's wirklich?
Bravo, Madame Fortuna, bravo, das heißt doch Wort
gehalten! Schon verzweifelte ich, ob einer meiner Briefe
Sie getroffen hätte.

BELMONTE
Sag, guter Pedrillo, lebt meine Konstanze noch?

PEDRILLO
Lebt, und noch hoff' ich für Sie. Seit dem schrecklichen Tage,
an welchem das Glück uns einen so häßlichen Streich spielte
und unser Schiff von den Seeräubern erobern ließ, haben wir
mancherlei Drangsal erfahren. Glücklicher Weise traf sich's noch,
daß der Bassa Selim uns alle drei kaufte: Ihre Konstanze nämlich,
meine Blonde, und mich. Er ließ uns sogleich hier auf sein
Landhaus bringen. Donna Konstanze ward seine auserwählte
Geliebte.

BELMONTE
Ah! Was sagst du?

PEDRILLO
Nun, nur nicht so hitzig! Sie ist noch nicht in die schlimmsten
Hände gefallen. Der Bassa ist ein Renegat und hat noch so
viel Delikatesse, keine seiner Weiber zu seiner Liebe zu
zwingen, und soviel ich weiß, spielt er noch immer den
unerhörten Liebhaber.

BELMONTE
Wär es möglich? Wär Konstanze noch treu?

PEDRILLO
Sicher noch, lieber Herr! Aber wie's mit meinem Blondchen
steht, weiß der Himmel! Das arme Ding schmachtet bei
einem alten häßlichen Kerl, dem sie der Bassa geschenkt
hat; und vielleicht - ach, ich darf gar nicht daran denken!

BELMONTE
Doch nicht der alte Kerl, der soeben ins Haus ging?

PEDRILLO
Eben der.

BELMONTE
Und dies ist der Liebling des Bassa?

PEDRILLO
Liebling, Spion und Ausbund aller Spitzbuben, der mich
mit den Augen vergiften möchte, wenn's möglich wäre.

BELMONTE
O guter Pedrillo, was sagst du?

PEDRILLO
Nur nicht gleich verzagt! Unter uns gesagt: ich hab auch
einen Stein im Brett beim Bassa. Durch mein bißchen
Geschick in der Gärtnerei hab ich seine Gunst weggekriegt,
und dadurch hab ich so ziemlich Freiheit, die tausend
andere nicht haben würden. Da sonst jede Mannsperson
sich entfernen muß, wenn eine seiner Weiber in den Garten
kommt, kann ich bleiben; sie reden sogar mit mir, und er
sagt nichts darüber. Freilich mault der alte Osmin, besonders,
wenn mein Blondchen ihrer Gebieterin folgen muß.

BELMONTE
Ist's möglich? Du hast sie gesprochen? O sag, sag!
Liebt sie mich noch?

PEDRILLO
Hm! Daß Sie daran zweifeln! Ich dächte, Sie kennten die gute
Konstanze mehr als zu gut, hätten Proben genug ihrer Liebe.
Doch damit dürfen wir uns gar nicht aufhalten. Hier ist bloß
die Frage, wie's anzufangen ist, hier wegzukommen?

BELMONTE
O da hab ich für alles gesorgt! Ich hab hier ein Schiff in einiger
Entfernung vom Hafen, das uns auf den ersten Wink einnimmt, und -

PEDRILLO
Ah, sachte, sachte! Erst müssen wir die Mädels haben, ehe wir zu Schiffe
gehen, und das geht nicht so husch, husch, wie Sie meinen!

BELMONTE
O lieber guter Pedrillo, mach nur, daß ich sie sehen, daß ich sie
sprechen kann! Das Herz schlägt mir vor Angst und Freude! -

PEDRILLO
Pfiffig müssen wir das Ding anfangen, und rasch müssen
wir's ausführen, damit wir den alten Aufpasser übertölpeln.
Bleiben Sie hier in der Nähe. Jetzt wird der Bassa bald von
einer Lustfahrt auf dem Wasser zurückkommen. Ich will Sie
ihm als einen geschickten Baumeister vorstellen, denn Bauen
und Gärtnerei sind seine Steckenpferde. Aber lieber, goldner
Herr, halten Sie sich in Schranken; Konstanze ist bei ihm -

BELMONTE
Konstanze bei ihm? Was sagst du? Ich soll sie sehen?

PEDRILLO
Gemach, gemach ums Himmels willen, lieber Herr, sonst
stolpern wir! Ah, ich glaube, dort seh ich sie schon angefahren
kommen. Gehn Sie nur auf die Seite, wenn er kommt; ich will
ihm entgegen gehen.
(Geht ab.)

Fünfter Auftritt

Nr. 4 ARIE

BELMONTE
Konstanze! dich wiederzusehen, dich!
O wie ängstlich, o wie feurig,
Klopft mein liebevolles Herz!
Und des Wiedersehens Zähre,
Lohnt der Trennung bangen Schmerz.
Schon zittr' ich und wanke,
Schon zag ich und schwanke,
Es hebt sich die schwellende Brust.
Ist das ihr Lispeln?
Es wird mir so bange.
War das ihr Seufzen?
Es glüht mir die Wange.
Täuscht mich die Liebe,
War es ein Traum?

PEDRILLO
(kommt hurtig gelaufen)
Geschwind, geschwind auf die Seite
und versteckt! Der Bassa kommt.
(Belmonte versteckt sich)

Sechster Auftritt

(Der Bassa Selim und Konstanze kommen in einem Lustschiffe
angefahren, vor welchem ein anderes Schiff mit Janitscharenmusik 
voraus landet. Die Janitscharen stellen sich am Ufer in Ordnung, 
stimmen folgenden Chor an und entfernen sich dann.)

Nr. 5 CHOR

CHOR DER JANITSCHAREN
Singt dem großen Bassa Lieder
Töne feuriger Gesang;
Und vom Ufer halle wieder
Unsrer Lieder Jubelklang.

SOLI
Weht ihm entgegen
Kühlende Winde
Ebne dich sanfter
Wallende Flut.
Singt ihm entgegen
Fliegende Chöre,
Singt ihm der Liebe
Freuden ins Herz!
(Janitscharen ab.)

Siebenter Auftritt

SELIM
Immer noch traurig, geliebte Konstanze? Immer in Tränen?
Sieh, dieser schöne Abend, diese Reizende Gegend, diese
bezaubernde Musik, meine zärtliche Liebe für dich. Sag,
kann nichts von allem dich endlich beruhigen, endlich dein Herz
rühren? Sieh, ich könnte befehlen, könnte grausam mit dir verfahren,
dich zwingen. (Konstanze seufzt.) Aber nein, Konstanze;
dir selbst will ich dein Herz zu danken haben, dir selbst!

KONSTANZE
Großmütiger Mann! O daß ich es könnte, daß ich's erwidern könnte
- aber -

SELIM
Sag, Konstanze, sag, was hält dich zurück?

KONSTANZE
Du wirst mich hassen.

SELIM
Nein, ich schwöre dir's. Du weißt, wie sehr ich dich
liebe, wieviel Freiheit ich dir vor allen meinen Weibern
gestatte; dich wie meine einzige schätze.

KONSTANZE
O so verzeih!
(Während des Gesanges geht der Bassa unwillig hin und her.)

Nr. 6 ARIE

KONSTANZE
Ach ich liebte,
War so glücklich;
Kannte nicht der Liebe Schmerz.
Schwur ihm Treue,
Dem Geliebten,
Gab dahin mein ganzes Herz.
Doch wie schnell schwand meine Freude,
Trennung war mein banges Los;
Und nun schwimmt mein Aug in Tränen,
Kummer ruht in meinem Schoß.

KONSTANZE
Ach, ich sagt es wohl, du würdest mich hassen. Aber
verzeih, verzeih dem liebekranken Mädchen! Du bist
ja so großmütig, so gut. Ich will dir dienen, deine Sklavin
sein bis ans Ende meines Lebens, nur verlange nicht ein
Herz von mir, das auf ewig versagt ist.

SELIM
Ha, Undankbare! Was wagst du zu bitten?

KONSTANZE
Töte mich, Selim, töte mich, nur zwinge mich nicht,
meineidig zu werden! Noch zuletzt, wie mich der Seeräuber
aus den Armen meines Geliebten riß, schwur ich aufs feierlichste -

SELIM
Halt ein, nicht ein Wort! Reize meinen Zorn nicht noch mehr.
Bedenke, daß du in meiner Gewalt bist!

KONSTANZE
Ich bin es, aber du wirst dich ihrer nicht bedienen, ich kenne
dein gutes, dein mitleidvolles Herz. Hätte ich's sonst wagen
können, dir das meinige zu entdecken?

SELIM
Wag es nicht, meine Güte zu mißbrauchen!

KONSTANZE
Nur Aufschub gönne mir, Herr, nur Zeit, meinen Schmerz zu
vergessen!

SELIM
Wie oft schon gewährt ich dir diese Bitte.

KONSTANZE
Nur noch diesmal!

SELIM
Es sei, zum letzten Male! Geh, Konstanze, geh! Besinne dich
eines Bessern, und morgen -

KONSTANZE (im Abgehn)
Unglückliches Mädchen! O Belmonte, Belmonte!

Achter Auftritt

SELIM
Ihr Schmerz, ihre Tränen, ihre Standhaftigkeit
bezaubern mein Herz immer mehr, machen mir
ihre Liebe nur noch wünschenswerter. Ha! wer wollte
gegen ein solches Herz Gewalt brauchen? Nein, Konstanze,
nein, auch Selim hat ein Herz, auch Selim kennt Liebe!

PEDRILLO
Herr! verzeih, daß ich es wage, dich in deinen Betrachtungen zu stören!

SELIM
Was willst du, Pedrillo?

PEDRILLO
Dieser junge Mann, der sich in Italien mit vielem Fleiß
auf die Baukunst gelegt, hat von deinem Reichtum gehört,
und kommt her, dir als Baumeister seine Dienste anzubieten.

BELMONTE
Herr! könnte ich so glücklich sein, durch meine geringen Fähigkeiten
deinen Beifall zu verdienen!

SELIM
Hm! Du gefällst mir. Ich will sehen, was du kannst.
(Zu Pedrillo) Sorge für seinen Unterhalt. Morgen
werde ich dich wieder rufen lassen.
(Ab.)

Neunter Auftritt

PEDRILLO
Ha! Triumph, Triumph, Herr! Der erste Schritt war getan.

BELMONTE
Ach, laß mich zu mir selbst kommen! Ich habe sie gesehen,
hab' das gute, treue, beste Mädchen gesehen! O Konstanze,
Konstanze! Was könnt ich für dich tun, was für dich wagen?

PEDRILLO
Ha! Gemach, gemach, bester Herr! Stimmen Sie den Ton
ein bißchen herab; Verstellung wird uns weit bessere Dienste
leisten. Wir sind nicht in unserm Vaterlande. Hier fragen sie
den Henker darnach, ob's einen Kopf mehr oder weniger in
der Welt gibt. Bastonade und Strick um Hals sind hier wie
ein Morgenbrot.

BELMONTE
Ach, Pedrillo, wenn du die Liebe kenntest!

PEDRILLO
Hm! Als wenn's mit unser einem gar nichts wäre. Ich habe so
gut meine zärtlichen Stunden als andere Leute. Und denken
Sie denn, daß mir's nicht auch im Bauche grimmt, wenn ich
mein Blondchen von so einem alten Spitzbuben, wie der Osmin
ist, bewacht sehen muß?

BELMONTE
O, wenn es möglich wäre, sie zu sprechen -

PEDRILLO
Wir wollen sehen, was zu tun ist. Kommen Sie nur mit mir in
den Garten, aber um alles in der Welt, vorsichtig und fein. Denn
hier ist alles Aug und Ohr.
(Sie wollen in den Palast, Osmin kommt ihnen in der Tür
entgegen, und hält sie zurück.)

Zehnter Auftritt

OSMIN
Wohin?

PEDRILLO
Hinein!

OSMIN (Zu Belmonte)
Was will das Gesicht? Zurück mit dir, zurück!

PEDRILLO
Ha, gemach, Meister Grobian, gemach!
Er ist in des Bassa Diensten.

OSMIN
In des Henkers Diensten mag er sein!
Er soll nicht herein!

PEDRILLO
Er soll aber herein!

OSMIN
Kommt mir nur einen Schritt über die Schwelle -

BELMONTE
Unverschämter! Hast du nicht mehr Achtung für
einen Mann meines Standes?

OSMIN
Ei, Ihr mögt mir vom Stande sein! Fort, fort, oder
ich will euch Beine machen.

PEDRILLO
Alter Dummkopf! Es ist ja der Baumeister, den der
Bassa angenommen hat.

OSMIN
Meinethalben sei er Stockmeister, nur komm er mir nicht
zu nahe. Ich müßte nicht sehen, daß es so ein Kumpan deines
Gelichters ist, und daß das so eine abgeredete Karte ist, uns
zu überlisten. Der Bassa ist weich wie Butter, mit dem könnt
ihr machen was ihr wollt, aber ich habe eine feine Nase.
Gaunerei ist's um den ganzen Kram, mit euch fremden Gesindel;
und ihr abgefeimten Betrüger habt lange ein Plänchen angelegt,
eure Pfiffe auszuführen; aber wart' ein bißchen! Osmin schläft
nicht. Wär ich Bassa, ihr wär't längst gespießt. Ja, schneid't nur
Gesichter, lacht nur höhnisch in den Bart hinein!

PEDRILLO
Ereifere dich nicht so, Alter, es hilft dir doch nichts. Sieh, soeben werden
wir hinein spazieren.

OSMIN
Ha, das will ich sehen! (Stellt sich vor die Tür.)

PEDRILLO
Mach keine Umstände.

BELMONTE
Weg, Niederträchtiger!

Nr. 7 TERZETT

OSMIN
Marsch! Marsch! Marsch! trollt euch fort!
Sonst soll die Bastonade
Euch gleich zu Diensten stehn.

BELMONTE, PEDRILLO
Ei! das wär ja schade;
Mit uns so umzugehn!

OSMIN
Kommt nur nicht näher, sonst schlag' ich drein.

BELMONTE, PEDRILLO
Weg von der Türe. Wir gehn hinein.

OSMIN
Marsch fort! Ich schlage drein!

BELMONTE, PEDRILLO
Platz fort! Wir gehn hinein.
(Sie stoßen ihn weg und gehn hinein.)

ZWEITER AUFZUG


Garten am Palast des Bassa Selim; an der Seite Osmins Wohnung.

Erster Auftritt

BLONDE
O des Zankens, Befehlens und Murrens wird auch kein Ende!
Einmal für allemal: das steht mir nicht an! Denkst du alter Murrkopf
etwa eine türkische Sklavin vor dir zu haben, die bei deinen Befehlen
zittert? O da irrst du dich sehr! Mit europäichen Mädchen springt
man nicht so herum; denen begegnet man ganz anders.

Nr. 8 ARIE

BLONDE
Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln,
Gefälligkeit und Scherzen,
Erobert man die Herzen
Der guten Mädchen leicht.
Doch mürrisches Befehlen,
Und Poltern, Zanken, Plagen
Macht daß in wenig Tagen
So Lieb' als Treu' entweicht.

OSMIN
Ei seht doch mal, was das Mädchen vorschreiben kann!
Zärtlichkeit? Schmeicheln? Es ist mir wie pure Zärtlichkeit!
Wer Teufel hat dir das Zeug in den Kopf gesetzt? Hier sind
wir in der Türkei, und da geht's aus einem andern Tone. Ich
dein Herr, du meine Sklavin; ich befehle, du mußt gehorchen!

BLONDE
Deine Sklavin? Ich deine Sklavin? Ha, ein Mädchen eine Sklavin!
Noch einmal sag mir das, noch einmal!

OSMIN
(für sich) Ich möchte toll werden, was das Mädchen für ein
starrköpfiges Ding ist. (Laut) Du hast doch wohl nicht vergessen,
daß dich der Bassa mir zur Sklavin geschenkt hat?

BLONDE
Bassa hin, Bassa her! Mädchen sind keine Ware zum Verschenken!
Ich bin eine Engländerin, zur Freiheit geboren; und trotz jedem,
der mich zu etwas zwingen will!

OSMIN
(beiseite) Gift und Dolch über das Mädchen! Beim Mahomet,
sie macht mich rasend. Und doch lieb ich die Spitzbübin, trotz ihres tollen
Kopfes! (Laut) Ich befehle dir, augenblicklich mich zu lieben!

BLONDE
Hahaha! Komm mir nur ein wenig näher, ich will dir fühlbare Beweise
davon geben.

OSMIN
Tolles Ding! Weißt du, daß du mein bist und ich dich dafür züchtigen kann?

BLONDE
Wag's nicht, mich anzurühren, wenn dir deine Augen lieb sind.

OSMIN
Wie? Du unterstehst dich -

BLONDE
Das ist was zu unterstehen! Du bist der Unverschämte, der sich zuviel Freiheit
herausnimmt. So ein altes häßliches Gesicht untersteht sich, einem Mädchen
wie ich, jung, schön, zur Freude geboren, wie einer Magd zu befehlen!
Wahrhaftig, das stünde mir an! Uns gehört das Regiment; ihr seid unsere
Sklaven und glücklich, wenn ihr Verstang genug habt, euch die Ketten zu
erleichtern.

OSMIN
Bei meinem Bart, sie ist toll! Hier, hier in der Türkei?

BLONDE
Türkei hin, Türkei her! Weib ist Weib, sie sei wo sie wolle! Sind eure Weiber
solche Närrinnen, sich von euch unterjochen zu lassen, desto schlimmer für sie;
in Europa verstehen sie das Ding besser. Laß mich nur einmal Fuß hier gefaßt
haben, sie sollen bald anders werden.

OSMIN
Beim Allah, die wär imstande, uns allen die Weiber rebellisch zu machen! Aber -

BLONDE
Aufs Bitten müßt ihr euch legen, wenn ihr etwas von uns erhalten wollt; besonders
Liebhaber deines Gelichters.

OSMIN
Freilich, wenn ich Pedrillo wär, so ein Drahtpüppchen wie er, da wär ich vermutlich
willkommen, denn euer Mienenspiel hab ich lange weg.

BLONDE
Erraten, guter Alter, erraten! Das kannst du dir wohl einbilden, daß mir der niedliche
Pedrillo lieber ist, wie dein Blasebalggesicht. Also wenn du klug wärst -

OSMIN
Sollt ich dir die Freiheit geben, zu tun und zu machen, was du wolltest, he?

BLONDE
Besser würdest du immer dabei fahren: denn so wirst du sicher betrogen.

OSMIN
Gift und Dolch! Nun reißt mir die Geduld! Den Augenblick hinein ins Haus!
Und wo du's wagst -

BLONDE
Mach mich nicht lachen.

OSMIN
Ins Haus, sag ich!

BLONDE
Nicht von der Stelle!

OSMIN
Mach nicht, daß ich Gewalt brauche.

BLONDE
Gewalt werd' ich mit Gewalt vertreiben. Meine Gebieterin hat mich hier
in den Garten bestellt; sie ist die Geliebte des Bassa, sein Augapfel, sein
alles; und es kostet mich ein Wort, so hast du fünfzig auf die Fußsohlen.
Also geh!

OSMIN (für sich)
Das ist ein Satan! Ich muß nachgeben, so wahr ich ein Muselmann bin;
sonst könnte ihre Drohung eintreffen.

Nr. 9 DUETT

OSMIN
Ich gehe, doch rate ich dir
Den Schurken Pedrillo zu meiden.

BLONDE
O pack dich, befiehl nicht mit mir,
Du weißt ja, ich kann es nicht leiden.

OSMIN
Versprich mir ...

BLONDE
Was fällt dir da ein!

OSMIN
Zum Henker!

BLONDE
Fort, laß mich allein.

OSMIN
Wahrhaftig kein Schritt von der Stelle,
Bis du zu gehorchen mir schwörst.

BLONDE
Nicht so viel du armer Geselle,
Und wenn du der Großmogul wärst.

OSMIN
O Engländer! seid ihr nicht Toren,
Ihr laßt euern Weibern den Willen.
Wie ist man geplagt und geschoren
Wenn solch eine Zucht man erhält;

BLONDE
Ein Herz, so in Freiheit geboren
Läßt niemals sich sklavisch behandeln
Bleibt, wenn schon die Freiheit verloren,
Noch stolz auf sie, lachet der Welt!
Nun troll' dich.

OSMIN
So sprichst du mit mir?

BLONDE
Nicht anders.

OSMIN
Nun bleib ich erst hier.

BLONDE (Stößt ihn fort)
Ein andermal. Jetzt mußt du gehen.

OSMIN
Wer hat solche Frechheit gesehen!

BLONDE (Stellt sich, als wollte sie ihm die Augen auskratzen)
Es ist um die Augen geschehen
Wofern du noch länger verweilst.

OSMIN (Furchtsam zurückweichend)
Nur ruhig, ich will ja gern gehen,
Bevor du gar Schläge erteilst. (Geht ab.)

Zweiter Auftritt

BLONDE
Wie traurig das gute Mädchen daher kommt! Freilich tut's weh,
den Geliebten zu verlieren und Sklavin zu sein. Es geht mir wohl
auch nicht viel besser; aber ich habe doch noch das Vergnügen,
meinen Pedrillo manchmal zu sehen, ob's gleich auch mager
und verstohlen genug geschehen muß; doch wer kann wider den
Strom schwimmen!

Nr. 10 REZITATIV und ARIE

KONSTANZE (ohne Blonde zu bemerken)
Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele
Seit dem Tag da uns das Schicksal trannte
O Belmont! hin sind die Freuden,
Die ich sonst an deiner Seite kannte;
Banger Sehnsuchts Leiden
Wohnen nun dafür in der beklemmten Brust.

Traurigkeit ward mir zum Lose,
Weil ich dir entrissen bin.
Gleich der wurmzernagten Rose,
Gleich dem Gras im Wintermoose,
Welkt mein banges Leben hin.
Selbst der Luft darf ich nicht sagen
Meiner Seele bittern Schmerz,
Denn unwillig ihn zu tragen,
Haucht sie alle meine Klagen
Wieder in mein armes Herz.

BLONDE
Ach mein bestes Fräulein! Noch immer so traurig?

KONSTANZE
Kannst du fragen, die du meinen Kummer weißt? Wieder ein Abend,
und noch keine Nachricht, noch keine Hoffnung! Und morgen - ach Gott, ich darf nicht daran denken!

BLONDE
Heitern Sie sich wenigstens ein bißchen auf. Sehn Sie, wie schön der
Abend ist, wie blühend uns alles entgegenlacht, wie freudig uns die Vögel
zu ihrem Gesang einladen! Verbannen Sie die Grillen, und fassen Sie Mut!

KONSTANZE
Wie glücklich bist du, Mädchen, bei deinem Schicksal so gelassen zu sein!
O daß ich es auch könnte!

BLONDE
Das steht nur bei Ihnen, hoffen Sie -

KONSTANZE
Wo nicht der mindeste Schein von Hoffnung mehr zu erblicken ist?

BLONDE
Hören Sie nur: ich verzage mein Lebentag nicht, es mag auch eine Sache
noch so schlimm aussehen. Denn wer sich immer das Schlimmste vorstellt,
ist auch wahrhaftig am schlimmsten dran.

KONSTANZE
Und wer sich immer mit Hoffnung schmeichelt und zuletzt betrogen sieht,
hat alsdann nichts mehr übrig als die Verzweiflung.

BLONDE
Jedes nach seiner Weise. Ich glaube bei der meinigen am besten zu fahren.
Wie bald kann Ihr Belmonte mit Lösegeld erscheinen oder uns listiger Weise
entführen? Wären wir die ersten Frauenzimmer, die den türkischen Vielfraßen
entkämen? Dort seh ich den Bassa.

KONSTANZE
Laß uns ihm aus den Augen gehn.

BLONDE
Zu spät. Er hat Sie schon gesehen. Ich darf aber getrost aus dem Wege trollen,
er schaffte mich ohnehin fort. (Im Weggehen.) Courage, wir kommen
gewiß noch in unsre Heimat!

Dritter Auftritt

SELIM
Nun Konstanze, denkst du meinem Begehren nach?
Der Tag ist bald verstrichen, morgen mußt du mich lieben, oder -

KONSTANZE
Muß? Welch albernes Begehren! Als ob man die Liebe anbefehlen könnte
wie eine Tracht Schläge! Aber freilich, wie ihr Türken zu Werke geht, läßt
sich's auch allenfalls befehlen. Aber ihr seid wirklich zu beklagen. Ihr kerkert
die Gegenstände eurer Begierden ein und seid zufrieden, eure Lüste zu büßen.

SELIM
Und glaubst du etwa, unsere Weiber wären weniger glücklich als in euren
Ländern?

KONSTANZE
Die nichts besseres kennen!

SELIM
Auf diese Art wäre wohl keine Hoffnung, daß du je anders denken wirst.

KONSTANZE
Herr! Ich muß dir frei gestehen, denn was soll ich dich länger hinhalten,
mich mit leerer Hoffnung schmeicheln, daß du dich durch mein Bitten
erweichen ließest, ich werde stets so denken wie jetzt; dich verehren,
aber - lieben? Nie.

SELIM
Und du zitterst nicht vor der Gewalt, die ich über dich habe?

KONSTANZE
Nicht im geringsten. Sterben ist alles, was ich zu erwarten habe,
und je eher dies geschieht, je lieber wird es mir sein.

SELIM
Elende! Nein! nicht sterben, aber Martern von aller Arten -

KONSTANZE
Auch die will ich ertragen; du erschreckst mich nicht; ich erwarte alles.

Nr. 11 ARIE

KONSTANZE
Martern aller Arten
Mögen meiner warten.
Ich verlache Qual und Pein.
Nichts soll mich erschüttern,
Nur dann würd' ich zittern,
Wenn ich untreu könnte sein.
Laß dich bewegen,
verschone mich;
Des Himmels Segen
belohne dich!
Doch du bist entschlossen.
Willig unverdrossen
Wähl' ich jede Pein und Not.
Ordne nur, gebiete,
Lärme, tobe, wüte,
Zuletzt befreit mich doch der Tod!
(Geht ab.)

Vierter Auftritt

SELIM
Ist das ein Traum? Wo hat sie auf einmal den Mut her, sich so
gegen mich zu betragen? Hat sie vielleicht Hoffnung, mir zu entkommen?
Ha, das will ich verwehren! (Will fort.) Doch das ist's nicht, dann
würde sie sich eher verstellen, mich einzuschläfern versuchen -
Ja! es ist Verzweiflung! Mit Härte richt' ich nicht aus, mit Bitten auch nicht,
also, was Drohen und Bitten nicht vermögen, soll die List zuwege bringen.
(Ab.)

Fünfter Auftritt

BLONDE
Kein Bassa, keine Konstanze mehr da? Sind sie miteinander eins worden?
Schwerlich, das gute Kind hängt zu sehr an ihrem Belmonte! Ich bedaure
sie von Grund meines Herzens. Sie ist zu empfindsam für ihre Lage. Freilich,
hätt ich meinen Pedrillo nicht an der Seite, wer weiß, wie mir's ginge! Doch
würd ich nicht so zärteln wie sie. Die Männer verdienen's wahrlich nicht,
daß man ihrenthalben sich zu Tode grämt. Vielleicht würd ich muselmännisch
denken.

Sechster Auftritt

PEDRILLO
Bst, bst! Blondchen! Ist der Weg rein?

BLONDE
Komm nur, komm! Der Bassa ist wieder zurück. Und meinem Alten habe ich
eben den Kopf ein bißchen gewaschen. Was hast du denn?

PEDRILLO
O, Neuigkeiten, die dich entzücken werden.

BLONDE
Nun? Hurtig heraus damit!

PEDRILLO
Erst, liebes Herzens-Blondchen, laß dir vor allen Dingen einen recht herzlichen
Kuß geben; du weißt ja, wie gestohlnes Gut schmeckt.

BLONDE
Pfui, pfui! Wenn das deine Neuigkeiten alle sind -

PEDRILLO
Närrchen, mach darum keinen Lärm, der alte spitzbübische Osmin lauert uns
sicher auf den Dienst.

BLONDE
Nun? Und die Neuigkeiten?

PEDRILLO
Sind, daß das Ende unserer Sklaverei vor der Tür ist.
(Er sieht sorgfältig um.) Belmonte, Konstanzes Geliebter,
ist angekommen, und ich hab' ihn unter dem Namen eines Baumeisters
hier im Palast eingeführt.

BLONDE
Ah, was sagst du? Belmonte da?

PEDRILLO
Mit Leib und Seele!

BLONDE
Ha, das muß Konstanze wissen! (Will fort.)

PEDRILLO
Hör nur, Blondchen, hör nur erst: Er hat ein Schiff hier in der Nähe
in Bereitschaft, und wir haben beschlossen, euch diese Nacht zu entführen.

BLONDE
O allerliebst, allerliebst! Herzens-Pedrillo, das verdient einen Kuß! Geschwind,
geschwind zu Konstanze! (Will fort.)

PEDRILLO
Halt nur, halt, und laß erst mit dir reden. Um Mitternacht kommt Belmonte
mit einer Leiter zu Konstanzes Fenster, und ich zu dem deinigen, und dann
geht's heidi davon!

BLONDE
O vortrefflich! Aber Osmin?

PEDRILLO
Hier ist ein Schlaftrunk für den alten Schlaukopf, den misch ihm fein
manierlich ins Getränke, verstehst du? Ich habe dort auch schon ein
Fläschchen angefüllt. Geht's hier nicht, wird's dort wohl gehen.

BLONDE
Sorg nicht für mich! Aber kann Konstanze ihren Geliebten nicht sprechen?

PEDRILLO
Sobald es vollends finster ist, kommt er hier in den Garten. Nun geh' und
bereite Konstanzen vor; ich will hier Belmonten erwarten. Leb wohl, Herzchen,
leb wohl!

BLONDE
Leb wohl, guter Pedrillo! Ach, was werd ich für Freude anrichten!

Nr. 12 ARIE

BLONDE
Welche Wonne, welche Lust
Herrscht nunmehr in meiner Brust!
Ohne Aufschub will ich springen
Und ihr gleich die Nachricht bringen
Und mit Lachen und mit Scherzen
Ihrem schwachen feigen Herzen
Freud und Jubel prophezeihn.
(Geht fort.)

Siebenter Auftritt

PEDRILLO
Ah, daß es schon vorbei wäre! daß wir schon auf offner See wären,
unsre Mädels im Arm, und dies verwünschte Land im Rücken hätten!
Doch sei's gewagt; entweder jetzt oder niemals. Wer zagt, verliert!

Nr. 13 ARIE

PEDRILLO
Frisch zum Kampfe!
Frisch zum Streite!
Nur ein feiger Tropf verzagt.
Sollt' ich zittern?
Sollt' ich zagen?
Nicht mein Leben mutig wagen?
Nein, ach nein es sei gewagt!
Frisch zum Kampfe!
Frisch zum Streite!
Nur ein feiger Tropf verzagt.

Achter Auftritt

OSMIN
Ha! Geht's hier so lustig zu? Es muß dir verteufelt wohl gehen.

PEDRILLO
Ei, wer wird so ein Kopfhänger sein; es kommt beim Henker da
nichts bei heraus! Das haben die Pedrillos von jeher in ihrer Familie
gehabt. Fröhlichkeit und Wein versüßt die härteste Sklaverei. Freilich
könnt ihr armen Schlucker das nicht begreifen, daß es so ein herrlich
Ding um ein Gläschen guten alten Lustigmacher ist. Wahrhaftig, da
hat euer Vater Mahomet einen verzweifelten Bock geschossen, daß er
euch den Wein verboten hat. Wenn das verwünschte Gesetz nicht wäre,
du müßtest ein Gläschen mit mir trinken, du möchtest wollen oder nicht.
(Für sich) Vielleicht beißt er an: er trinkt ihn gar zu gern.

OSMIN
Wein mit dir? Ja Gift -

PEDRILLO
Immer Gift und Dolch, und Dolch und Gift! Laß doch den alten Groll
einmal fahren und sei vernünftig. Sieh einmal, ein Paar flaschen
Zypernwein! - Ah - (Er zeigt ihm zwei Flaschen, wovon die eine
größer als die andere ist.) Die sollen mir vortrefflich schmecken!

OSMIN (für sich)
Wenn ich trauen dürfte?

PEDRILLO
Das ist ein Wein, das ist ein Wein!
(Er setzt sich nach türkischer Art auf die Erde und trinkt aus der kleinen Flasche.)

OSMIN
Kost einmal die große Flasche auch.

PEDRILLO
Denkst wohl gar, ich habe Gift hineingetan? Ha, laß dir keine grauen Haare wachsen!
Es verlohnte sich der Mühe, daß ich deinetwegen zum Teufel führe. Da sieh, ob ich trinke.
(Er trinkt aus der großen Flasche ein wenig.) Nun, hast du noch Bedenken?
Traust mir noch nicht? Pfui, Osmin, sollst dich schämen! Da nimm! (Er gibt ihm die
große Flasche) Oder willst du die kleine?

OSMIN
Nein, laß nur, laß nur! Aber wenn du mich verrätst - (Sieht sich sorgfältig um.)

PEDRILLO
Als wenn wir einander nicht weiter brauchten. Immer frisch! Mahomet liegt längst
auf'm Ohr und hat nötiger zu tun, als sich um deine Flasche Wein zu bekümmern.

Nr. 14 DUETT

PEDRILLO
Vivat Bacchus! Bacchus lebe!
Bacchus war ein braver Mann!

OSMIN
Ob ich's wage? Ob ich's trinke?
Ob's wohl Allah sehen kann?

PEDRILLO
Was hilft das Zaudern?
Hinunter, hinunter!
Nicht lange nicht lange gefragt!

OSMIN
Nun wär's geschehen, nun wär's hinunter;
Das heiß ich, das heiß ich gewagt!

PEDRILLO, OSMIN
Es leben die Mädchen,
Die Blonden, die Braunen,
Sie leben hoch!

PEDRILLO
Das schmeckt trefflich!

OSMIN
Das schmeckt herrlich!

PEDRILLO, OSMIN
Ah! Das heiß' ich Göttertrank!
Vivat Bacchus! Bacchus lebe!
Der den Wein erfand!

PEDRILLO
Wahrhaftig, daß muß ich gestehen, es geht doch nichts über den Wein!
Wein ist mir lieber, als Geld und Mädchen. Bin ich verdrießlich,
mürrisch, launisch: hurtig nehm ich meine Zuflucht zur Flasche, und
kaum seh ich den ersten Boden: weg ist all mein Verdruß! Meine
Flasche macht mir kein schiefes Gesicht, wie mein Mädchen, wenn
ihr der Kopf nicht auf dem rechten Fleck steht. Und schwatzt mir
von Süßigkeiten der Liebe und des Ehestandes, was Ihr wollt: Wein
auf der Zunge geht über alles!

OSMIN
(fängt bereits an, die Wirkung des Weins und des Schlaftrunks zu spüren,
und wird bis zum Ende des Auftritts immer schläfriger und träger, doch darf's
der Schauspieler nicht übertreiben und muß nur immer halb träumend und
schlaftrunken bleiben).
Das ist wahr - Wein - Wein - ist ein schönes Getränk; und unser großer - Prophet
mag mir's nicht übel nehmen - Gift und Dolch, es ist doch eine hübsche Sache
um den Wein! - Nicht - Bruder Pedrillo?

PEDRILLO
Richtig, Bruder Osmin, richtig!

OSMIN
Man wird gleich so - munter (Er nickt zuweilen.) - so vergnügt - so aufgeräumt.
- Hast du nichts mehr, Bruder? (Er langt auf eine lächerliche Art nach einer
zweiten Flasche, die Pedrillo ihm reicht.)

PEDRILLO
Hör du, Alter, trink mir nicht zu viel, es kommt einem in den Kopf.

OSMIN
Trag doch keine - Sorge, ich bin so - so - nüchtern wie möglich. - Aber das ist wahr, -
(Er fängt an, auf der Erde hin und her zu wanken.) es schmeckt -
vortrefflich!

PEDRILLO (für sich)
Es wirkt, Alter, es wirkt!

OSMIN
Aber verraten mußt du mich nicht - Brüderchen - verraten - denn - wenn's Mahomet
nein, nein - der Bassa wüßte - denn siehst du - liebes Blondchen - ja oder nein!

PEDRILLO (für sich)
Nun wird's Zeit, ihn fortzuschaffen!
(Laut) Nun komm, Alter, komm, wir wollen schlafen gehn! (Er hebt ihn auf.)

OSMIN
Schlafen? - Schämst du dich nicht? Gift und Dolch! Wer wird denn so schläfrig sein -
es ist ja kaum Morgen -

PEDRILLO
Ho, ho, die Sonne ist schon hinunter! Komm, komm, daß uns der Bassa
nicht überrascht!

OSMIN (im Abführen)
Ja, ja - eine Flasche - guter - Bassa - geht über - alles! - Gute Nacht' -
Brüderchen - gute Nacht. (Pedrillo führt ihn hinein, kommt aber gleich wieder zurück.)

Neunter Auftritt

PEDRILLO (macht's Osmin nach)
Gute Nacht - Brüderchen - gute Nacht! Hahahaha, alter Eisenfresser,
erwischt man dich so? Gift und Dolch! Du hast deine Ladung! Nur fürcht ich,
ist's noch zu zeitig am Tage; bis Mitternacht sind noch drei Stunden, und da
könnt er leicht wieder ausgeschlafen haben. - Ach kommen Sie, kommen Sie,
liebster Herr! Unser Argus ist blind, ich hab ihn tüchtig zugedeckt.

BELMONTE
O daß wir glücklich wären! Aber sag: ist Konstanze noch nicht hier?

PEDRILLO
Eben kommt sie da den Gang herauf. Reden Sie alles mit ihr ab, aber
fassen Sie sich kurz, denn der Verräter schläft nicht immer.
(Während der Unterredung des Belmonte mit Konstanze unterhält sich
Pedrillo mit Blonde, der er durch Pantomime den ganzen Auftritt mit dem
Osmin vormacht und jenem nachahmt; zuletzt unterrichtet er sie ebenfalls,
daß er um Mitternacht mit einer Leiter unter ihr Fenster kommen wolle,
um sie zu entführen.)

KONSTANZE
O mein Belmonte!

BELMONTE
O Konstanze!

KONSTANZE
Ist's möglich? Nach so viel Tagen der Angst, nach so viel ausgestandenen
Leiden, dich wieder in meinen Armen.

BELMONTE
O dieser Augenblick versüßt allen Kummer, macht mich all meinen
Schmerz vergessen.

KONSTANZE
Hier will ich an deinem Busen liegen und weinen! Ach, jetzt fühl ich's,
die Freude hat auch ihre Tränen!

Nr. 15 ARIE

BELMONTE
Wenn der Freude Tränen fließen
Lächelt Liebe dem Geliebten hold;
Von den Wangen sie zu küssen
Ist der Liebe schönster größter Sold.
Ach Konstanze! dich zu sehen
Dich voll Wonne, voll Entzücken
An mein treues Herz zu drücken,
Lohnt fürwahr nicht Krösus Pracht.
Daß wir uns niemals wiederfinden!
So därfen wir nicht erst empfinden
Welchen Schmerz die Trennung macht.

Nr. 16 QUARTETT

KONSTANZE
Ach Belmonte! ach, mein Leben!

BELMONTE
Ach, Konstanze! ach, mein Leben!

KONSTANZE
Ist es möglich? Welch Entzücken!
Dich an meine Brust zu drücken
Nach so vieler Tage Leid.

BELMONTE
Welche Wonne dich zu finden!
Nun muß aller Kummer schwinden!
O wie ist mein Herz erfreut.

KONSTANZE
Sieh, die Freudentränen fließen.

BELMONTE
Holde! laß hinweg sie küssen!

KONSTANZE
Daß es doch die letzte sei.

BELMONTE
Ja, noch heute wirst du frei.

PEDRILLO
Also Blondchen, hast's verstanden?
Alles ist zur Flucht vorhanden
Um Schlag Zwölfe sind wir da.

BLONDE
Unbesorgt, es wird nichts fehlen
Die Minute werd' ich zählen
Wär der Augenblick schon da.

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, BLONDE
Endlich scheint die Hoffnungssonne
Hell durchs trübe Firmament.
Voll Entzücken, Freud und Wonne,
Sehn wir unsrer Leiden End'.

BELMONTE
Doch ach, bei aller Lust
Empfindet meine Brust
Noch manch geheime Sorgen!

KONSTANZE
Was ist es Liebster, sprich,
Geschwind erkläre dich,
O halt mir nichts verborgen.

BELMONTE
Man sagt: ... man sagt: ... du seiest -

KONSTANZE
Nun weiter?

PEDRILLO
Doch Blondchen, ach! die Leiter!
Bist du wohl soviel wert?

BLONDE
Hans Narr! schnappt's bei dir über?
Ei hättest du nur lieber
Die Frage umgekehrt.

PEDRILLO
Doch Herr Osmin -

BLONDE
Laß hören -

KONSTANZE
Willst du dich nicht erklären?

BELMONTE
Ich will. Doch zürne nicht,
Wenn ich nach dem Gerücht
So ich gehört, es wage
Dich zitternd, bebend frage,
Ob du den Bassa liebst?

PEDRILLO
Hat nicht Osmin etwan,
Wie man fast glauben kann
Sein Recht als Herr probieret
Und bei dir exerzieret?
Dann wär's ein schlechter Kauf!

KONSTANZE
O! wie du mich betrübst!
(Sie weint.)

BLONDE
Da nimm die Antwort drauf.
(Gibt dem Pedrillo eine Ohrfeige)

PEDRILLO
Nun bin ich aufgeklärt!

BELMONTE
Konstanze! ach vergib!

BLONDE
Du bist mich gar nicht wert.

KONSTANZE
Ob ich dir treu verblieb!

BLONDE (zu Konstanze)
Der Schlingel frägt sich an,
Ob ich ihm treu geblieben?

KONSTANZE (zu Blonde)
Dem Belmont sagte man,
Ich soll den Bassa lieben!

PEDRILLO
Daß Blonde ehrlich sei,
Schwör' ich bei allen Teufeln.

BELMONTE (zu Pedrillo)
Konstanze ist mir treu,
Daran ist nicht zu zweifeln.

KONSTANZE, BLONDE
Wenn unsrer Ehre wegen
Die Männer Argwohn hegen
Verdächtig auf uns sehn,
Das ist nicht auszustehn.

BELMONTE, PEDRILLO
Sobald sich Weiber kränken
Daß wir sie untreu denken
Dann sind sie wahrhaft treu
Von allem Vorwurf frei.

PEDRILLO
Liebstes Blondchen ach! verzeihe
Sieh, ich bau' auf deine Treue,
Mehr jetzt als auf meinen Kopf.

BLONDE
Nein, das kann ich dir nicht schenken
Mich mit so was zu verdenken
Mit dem alten dummen Tropf!

BELMONTE
Ach Konstanze! ach mein Leben,
Könntest du mir doch vergeben
Daß ich diese Frage tat.

KONSTANZE
Belmont! wie? du konntest glauben
Daß man dir dies Herz könnt' rauben?
Das nur dir geschlagen hat.

BELMONTE, PEDRILLO
Ach verzeihe! Ich bereue!

KONSTANZE, BLONDE
Ich verzeihe deiner Reue.

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, BLONDE
Wohl, es sei nun abgetan!
Es lebe die Liebe!
Nur sie sei uns teuer
Nichts fache das Feuer
Der Eifersucht an.

 

DRITTER AUFZUG


Vor dem Palast des Bassa Selim; auf einer Seite der Palast des Bassa, gegenüber
die Wohnung des Osmin, hinten Aussicht aufs Meer. Es ist Mitternacht.

Erster Auftritt

PEDRILLO
Hier lieber Klaas, hier leg sie indes nur nieder und hole die zweite vom Schiff.
Aber nur hübsch leise, daß nicht viel Lärm gemacht wird, es geht hier auf
Tod und Leben.

KLAAS
Laß mich nur machen, ich versteh das Ding auch ein bißchen; wenn wir sie nur
erst an Bord haben.

PEDRILLO
Ach lieber Klaas, wenn wir mit unsrer Beute glücklich nach Spanien kommen,
ich glaube, Don Belmonte läßt dich in Gold einfassen.

KLAAS
Das möchte wohl ein bißchen zu warm aufs Fell gehn; doch das wird sich schon
geben. Ich hole die Leiter. (Geht ab.)

PEDRILLO
Ach, wenn ich sagen sollte, daß mir's Herz nicht klopfte, so sagt ich eine
schreckliche Lüge. Die verzweifelten Türken verstehn nicht den mindesten
Spaß; und ob der Bassa gleich ein Renegat ist, so ist er, wenn's aufs Kopfab
ankommt, doch ein völliger Türke. (Klaas bringt die zweite Leiter.)
So, guter Klaas, und nun lichte die Anker und spanne alle Segel auf, denn eh
eine halbe Stunde vergeht, hast du deine völlige Ladung.

KLAAS
Bring sie nur hurtig, und dann laß mich sorgen. (Geht ab.)

Zweiter Auftritt

PEDRILLO
Ach, ich muß Atem holen! - Es zieht mir's Herz so eng zusammen, als wenn ich's
größte Schelmstück vorhätte! - Ach, wo mein Herr auch bleibt!

BELMONTE (ruft leise)
Pedrillo! Pedrillo!

PEDRILLO
Wie gerufen!

BELMONTE
Ist alles fertig gemacht?

PEDRILLO
Alles! Jetzt will ich ein wenig um den Palast herum spionieren, wie's
aussieht. Singen Sie indessen eins. Ich habe das so alle Abende getan;
und wenn Sie da auch jemand gewahr wird, oder Ihnen begegnet, denn
alle Stunden macht hier eine Janitscharenwache die Runde, so hat's nichts
zu bedeuten, sie sind das von mir schon gewohnt; es ist fast besser, als
wenn man Sie so still hier fände.

BELMONTE
Laß mich nur machen, und komm bald wieder.
(Pedrillo geht ab.)

Dritter Auftritt

BELMONTE
O Konstanze, Konstanze, wie schlägt mir das Herz! Je näher der Augenblick
kommt, desto ängstlicher zagt meine Seele. Ich fürchte und wünsche, bebe
und hoffe. O Liebe, sei du meine Leiterin!

Nr. 17 ARIE

BELMONTE
Ich baue ganz auf deine Stärke,
Vertrau, o Liebe! deiner Macht!
Denn ach! Was wurden nicht für Werke
Schon oft durch dich zu Stand gebracht.
Was aller Welt unmöglich scheint,
Wird durch die Liebe doch vereint.

Vierter Auftritt

PEDRILLO
Alles liegt auf dem Ohr. Es ist alles so ruhig, so stille als den Tag nach der Sündflut.

BELMONTE
Nun, so laß uns befreien. Wo ist die Leiter?

PEDRILLO
Nicht so hitzig. Ich muß erst das Signal geben.

BELMONTE
Was hindert dich denn, es nicht zu tun? Mach fort.

PEDRILLO (sieht nach der Uhr.)
Eben recht, Schlag zwölf. Gehen Sie dort an die Ecke, und geben Sie wohl acht,
daß wir nicht überrascht werden.

BELMONTE
Zaudre nur nicht! (Geht ab.)

PEDRILLO (Indem er seine Mandoline hervorholt.)
Es ist doch um die Herzhaftigkeit eine erzläppische Sache. Wer keine hat,
schafft sich mit aller Mühe keine an! Was mein Herz schlägt! Mein Papa
muß ein Erzpoltron gewesen sein. (Fängt an zu spielen).
Nun so sei es denn gewagt!
(singt und akkompagniert sich).

Nr. 18 ROMANZE

PEDRILLO
In Mohrenland gefangen war
Ein Mädel hübsch und fein;
Sah rot und weiß, war schwarz von Haar,
Seufzt Tag und Nacht und weinte gar,
Wollt' gern erlöset sein.

Da kam aus fremdem Land daher
Ein junger Rittersmann;
Den jammerte das Mädchen sehr;
Jach, rief er, wag ich Kopf und Ehr,
Wenn ich sie retten kann.

Noch geht alles gut, es rührt sich noch nichts.

BELMONTE (kommt hervor)
Mach ein Ende, Pedrillo.

PEDRILLO
An mir liegt es nicht, daß sie sich noch nicht zeigen. Entweder schlafen sie fester als
jemals, oder der Bassa ist bei der Hand. Wir wollen's weiter versuchen. Bleiben Sie
nur auf Ihrem Posten. (Belmonte geht wieder fort.)

Ich komm zu dir in finstrer Nacht,
Laß, Liebchen, husch mich ein!
Ich fürchte weder Schloß nach Wacht;
Holla, horch auf, um Mitternacht
Sollst du erlöset sein.

Gesagt, getan; Glock zwölfe stand
Der tapfre Ritter da;
Sanft reicht sie ihm die weiche Hand;
Früh man die leere Zelle fand;
Fort war sie, Hopsasa!
(Pedrillo hustet einigemal, Konstanze öffnet das Fenster)

Sie macht auf, Herr! Sie macht auf!

BELMONTE
Ich komme, ich komme!

KONSTANZE (oben am Fenster)
Belmonte!

BELMONTE
Konstanze, hier bin ich; hurtig die Leiter!
(Pedrillo stellt die Leiter an Konstanzes Fenster, Belmonte steigt hinein;
Pedrillo hält die Leiter.)

PEDRILLO
Was das für einen abscheulichen Spektakel macht. (Hält die Hand aufs Herz)
Es wird immer ärger, weil es nun ernst wird. Wenn sie mich hier erwischten, wie
schön würden sie mit mir abtrollen, zum Kopfabschlagen, zum Spießen oder zum
Hängen. Je nu, der Anfang ist einmal gemacht, jetzt ist's nicht mehr aufzuhalten,
es geht nun schon einmal aufs Leben oder auf den Tod los!

BELMONTE (kommt mit Konstanze unten zur Tür heraus)
Nun, holder Engel, nun hab ich dich wieder, ganz wieder! Nichts soll
uns mehr trennen.

KONSTANZE
Wie ängstlich schlägt mein Herz, kaum bin ich imstande, mich aufrecht zu halten,
wenn wir nur glücklich entkommen!

PEDRILLO
Nur fort! nicht geplaudert, sonst könnt es freilich schief gehen, wenn wir
da lange Rat halten und seufzen! (stößt Belmonte und Konstanze fort)
Nur frisch nach dem Strande zu! Ich komme gleich nach.
(Belmonte und Konstanze ab.)
Nun, Kupido, du mächtiger Herzensdieb, halte mir die Leiter und hülle mich
samt meiner Gerätschaft in einen dicken Nebel ein!
(Er hat unter der Zeit die Leiter an Blondes Fenster gelegt und ist hinaufgestiegen.)
Blondchen, Blondchen, mach auf um Himmels willen, zaudre nicht,
es ist um Hals und Kragen zu tun!
(Es wird das Fenster geöffnet, er steigt hinein.)

Fünfter Auftritt

(Osmin und ein schwarzer Stummer öffnen die Tür von Osmins Haus,
wo Pedrillo hineingestiegen ist. Osmin, noch halb schlaftrunken, hat eine Laterne.
Der Stumme gibt Osmin durch Zeichen zu verstehen, daß es nicht richtig sei,
daß er Leute gehört habe usw.)

OSMIN
Lärmen hörtest du? Was kann's denn geben? Vielleicht Schwärmer?
Geh, spioniere, bringe mir Antwort.
(Der Stumme lauscht ein wenig herum; endlich wird er die Leiter
an Osmins Fenster gewahr, erschrickt und zeigt sie Osmin, der wie im
Taumel, mit der Laterne in der Hand an seine Haustür gelehnt, steht und nickt.)
Gift und Dolch! Was ist das? Wer kann ins Haus steigen?
Das sind Diebe, oder Mörder.
(Er tummelt sich herum; weil er aber noch halb schlaftrunken ist, stößt er sich hier und da.)
Hurtig, hole die Wache! Ich will unterdessen lauern.
(Der Stumme ab. Osmin setzt sich auf die Leiter, mit der Laterne in der Hand,
und nickt ein. Pedrillo kommt rückwärts wieder zum Fenster herausgestiegen
und will die Leiter wieder herunter.)

BLONDE (oben am Fenster, wird Osmin gewahr und ruft Pedrillo zu.)
O Himmel, Pedrillo! Wir sind verloren!

PEDRILLO
(sieht sich um, und sowie er Osmin gewahr wird, stutzt er, besieht ihn
und steigt wieder zum Fenster hinein)
Ach, welcher Teufel hat sich wider uns verschworen!

OSMIN (auf dem Leiter dem Pedrillo nach, ruft)
Blondchen, Blondchen!

PEDRILLO (im Hineinsteigen zu Blonde)
Zurück, nur zurück!

OSMIN (steigt wieder zurück)
Wart, Spitzbube, du sollst mir nicht entkommen. Hilfe! Hilfe!
Wache! Hurtig, hier gibt's Räuber, herbei, herbei!
(Pedrillo kommt mit Blonde unten zur Haustür heraus, sieht schüchtern
nach der Leiter und schleicht sich dann mit Blonde darunter weg)

PEDRILLO, BLONDE (im Abgehen)
O Himmel, steh uns bei, sonst sind wir verloren!

OSMIN
Zu Hilfe, zu Hilfe! Geschwind! (er will nach)

WACHE (mit Fackeln, halten Osmin auf)
Halt, halt! Wohin?

OSMIN
Dorthin, dorthin.

WACHE
Wer bist du?

OSMIN
Nur nicht lange gefragt, sonst entkommen die Spitzbuben.
Seht ihr denn nicht? Hier ist noch die Leiter.

WACHE
Das sehn wir, kannst nicht du sie angelegt haben?

OSMIN
Gift und Dolch! Kennt ihr mich denn nicht? Ich bin Oberaufseher
der Gärten beim Bassa. Wenn ihr noch lange fragt, so hilft euer
Kommen nichts.
(Ein Teil der Wache bringt Pedrillo und Blonde zurück)
Ah endlich! Gift und Dolch! Seh' ich recht? Ihr beide? Warte,
spitzbübischer Pedrillo, dein Kopf soll am längsten festgestanden sein.

PEDRILLO
Brüderchen, Brüderchen, wirst doch Spaß verstehn? Ich wollt dir dein
Weibchen nur ein wenig spazieren führen, weil du heute dazu nicht
aufgelegt bist. Du weißt schon (heimlich zu Osmin) wegen des Zypernweins.

OSMIN
Schurke, glaubst du mich zu betäuben? Hier verstehe ich keinen Spaß.
Dein Kopf muß herunter, so wahr ich ein Muselmann bin.

PEDRILLO
Und hast du einen Nutzen dabei? Wenn ich meinen Kopf verliere,
sitzt deiner um so viel fester?
(Ein anderer Teil der Wache, auch mit Fackeln, bringt Belmonte und Konstanze.)

BELMONTE (widersetzt sich noch)
Schändliche, laßt mich los!

WACHE
Sachte, junger Herr, sachte! Uns entkommt man nicht so geschwinde.

OSMIN
Sieh da, die Gesellschaft wird immer stärker! Hat der Herr Baumeister
auch wollen spazieren gehen? O ihr Spitzbuben! Hatte ich heute nicht
recht, (zu Belmonte) daß ich dich nicht ins Haus lassen wollte?
Nun wird der Bassa sehen, was für sauberes Gelichter er um sich hat.

BELMONTE
Das beiseite! Laß hören, ob mit euch ein vernünftig Wort zu sprechen ist?
Hier ist ein Beutel mit Zechinen, er ist euer, und noch zweimal so viel;
laßt mich los.

KONSTANZE
Laßt euch bewegen!

OSMIN
Ich glaube, ihr seid besessen? Euer Geld brauchen wir nicht, das bekommen
wir ohnehin: eure Köpfe wollen wir. (zur Wache) Schleppt sie fort zum Bassa!

BELMONTE, KONSTANZE
Habt doch Erbarmen, laßt euch bewegen!

OSMIN
Um nichts in der Welt! Ich habe mir längst so einen Augenblick gewünscht. Fort, fort!
(Die Wache führt Belmonte und Konstanze fort, samt Pedrillo und Blonde.)

Nr. 19 ARIE

OSMIN
O, wie will ich triumphieren,
Wenn sie euch zum Richtplatz führen
Und die Hälse schnüren zu;
Hüpfen will ich, lachen, springen
Und ein Freudenliedchen singen,
Denn nun hab' ich vor euch Ruh.
Schleicht nur säuberlich und leise
Ihr verdammten Haremsmäuse,
Unser Ohr entdeckt euch schon.
Und eh' ihr uns könnt entspringen,
Seht ihr euch in unsern Schlingen,
Und erhaschet euren Lohn.
(Geht ab.)

Sechster Auftritt

Zimmer des Bassa

SELIM (zu einem Offizier)
Geht, unterrichtet euch, was der Lärm im Palast bedeutet. Er hat uns im
Schlaf aufgeschreckt, und laßt mir Osmin kommen.
(Der Offizier will abgehen, indem kommt Osmin, zwar hastig, doch
noch ein wenig schläfrig.)

OSMIN
Herr, verzeih, daß ich es so früh wage, deine Ruhe zu stören!

SELIM
Was gibt's, Osmin, was gibt's? Was bedeutet der Aufruhr?

OSMIN
Herr, es ist die schändlichste Verräterei in deinem Palast -

SELIM
Verräterei?

OSMIN
Die niederträchtigen Christensklaven entführen uns - die Weiber. Der große
Baumeister, den du gestern auf Zureden des Verräters Pedrillo aufnahmst,
hat deine - schöne Konstanze entführt.

SELIM
Konstanze? Entführt? Ah, setzt ihnen nach!

OSMIN
O s'ist schon dafür gesorgt! Meiner Wachsamkeit - hast du es zu danken, daß
ich sie wieder beim Schopf gekriegt habe. Auch mir selbst hatte der -
spitzbübische Pedrillo eine gleiche Ehre zugedacht, und er hatte mein
Blondchen schon beim Kopf, um mit ihr - in alle Welt zu reisen. Aber Gift
und Dolch, er soll mir's entgelten! Sieh, da bringen sie sie!
(Belmonte und Konstanze werden von der Wache hereingeführt.)

SELIM
Ah, Verräter! Ist's möglich? Ha, du heuchlerische Sirene! War das der
Aufschub, den du begehrtest? Mißbrauchtest du so die Nachsicht,
die ich dir gab, um mich zu hintergehen?

KONSTANZE
Ich bin strafbar in deinen Augen, Herr, es ist wahr; aber es ist mein Geliebter,
mein einziger Geliebter, dem lang schon dieses Herz gehört. O nur für ihn,
nur um seinetwillen fleht ich um Aufschub. O laß mich sterben! Gern, gern
will ich den Tod erdulden; aber schone nur sein Leben -

SELIM
Und du wagt's, Unverschämte, für ihn zu bitten?

KONSTANZE
Noch mehr: für ihn zu sterben!

BELMONTE
Ha, Bassa! Noch nie erniedrigte ich mich zu bitten, noch nie hat dieses Knie
sich vor einem Menschen gebeugt: aber sieh, hier lieg ich zu deinen Füßen
und flehe dein Mitleid an. Ich bin von einer großen spanischen Familie,
man wird alles für mich zahlen. Laß dich bewegen, bestimme ein Lösegeld
für mich und Konstanze so hoch du willst. Mein Name ist Lostados.

SELIM (staunend)
Was hör' ich! Der Kommandant von Oran, ist er dir bekannt?

BELMONTE
Das ist mein Vater.

SELIM
Dein Vater? Welcher glückliche Tag! Den Sohn meines ärgsten Feindes
in meiner Macht zu haben! Kann was angenehmeres sein? Wisse, Elender!
Dein Vater, dieser Barbar ist schuld, daß ich mein Vaterland verlassen mußte.
Sein unbiegsamer Geiz entriß mir eine Geliebte, die ich höher als mein Leben schätzte.
Er brachte mich um Ehrenstellen, Vermögen, um alles. Kurz, er zernichtete
mein ganzes Glück. Und dieses Mannes einzigen Sohn habe ich nun in meiner
Gewalt! Sage, er an meiner Stelle, was würde er tun?

BELMONTE (ganz niedergedrückt)
Mein Schicksal würde zu beklagen sein.

SELIM
Das soll es auch sein. Wie er mit mir verfahren ist, will ich mit dir verfahren.
Folge mir, Osmin, ich will dir Befehle zu ihren Martern geben.
(zu der Wache) Bewacht sie hier.

Siebenter Auftritt

Nr. 20 REZITATIV und DUETT

BELMONTE
Welch ein Geschick! o Qual der Seele!
Hat sich denn alles wider mich verschworen!
Ach, Konstanze! Durch mich bist du verloren!
Welch eine Pein!

KONSTANZE
Laß, ach, Geliebter! laß dich das nicht quälen.
Was ist der Tod? Ein Übergang zur Ruh!
Und dann, an deiner Seite,
Ist er Vorgeschmack der Seligkeit.

BELMONTE
Engelsseele! Welch holde Güte!
Du flößest Trost in mein erschüttert Herz,
Du linderst mir den Todesschmerz
Und ach! ich reiße dich ins Grab.

Meinetwegen sollst du sterben!
Ach Konstanze! Kann ich's wagen,
Noch die Augen aufzuschlagen?
Ich bereite dir den Tod!

KONSTANZE
Belmont! du stirbst meinetwegen!
Ich nur zog dich ins Verderben
Und ich soll nicht mit dir sterben?
Wonne ist mir dies Gebot!

BELMONTE, KONSTANZE
Edle Seele! dir zu leben
Ist mein Wunsch und all mein Streben.
Ohne dich ist mir's nur Pein,
Länger auf der Welt zu sein.

BELMONTE
Ich will alles gerne leiden.

KOSNTANZE
Ruhig sterb' ich, und mit Freuden,

BELMONTE, KONSTANZE
Weil ich dir zur Seite bin.
Um dich, Geliebte(r),
Geb' ich gern mein Leben hin.
O welche Seligkeit!
Mit dem (der) Geliebten sterben
Ist seliges Entzücken!
Mit wonnevollen Blicken
Verläßt man da die Welt.

Achter Auftritt

(Pedrillo und Blonde werden von einem andern Teil der Wache hereingeführt.)

PEDRILLO
Ach, Herr, wir sind hin! An Rettung ist nicht mehr zu denken. Man macht schon
alle Zubereitungen, um uns aus der Welt zu schaffen. Es ist erschrecklich, was
sie mit uns anfangen wollen! Ich, wie ich im Vorbeigehen gehört habe, soll in Öl
gesotten und dann gespießt werden. Das ist ein sauber Traktament! Ach, Blondchen,
Blondchen, was werden sie wohl mit dir anfangen?

BLONDE
Das gilt mir nun ganz gleich. Da es einmal gestorben sein muß, ist mir alles recht.

PEDRILLO
Welche Standhaftigkeit! Ich bin doch von gutem altchristlichen Geschlecht aus
Spanien, aber so gleichgültig kann ich beim Tode nicht sein! Weiß der Teufel -
Gott sei bei mir, wie kann mir auch jetzt der Teufel auf die Zunge kommen?

Neunter Auftritt

SELIM
Nun, Sklave! Elender Sklave! Zitterst du? Erwartest du dein Urteil?

BELMONTE
Ja, Bassa, mit so vieler Kaltblütigkeit, als Hitze du es aussprechen kannst.
Kühle deine Rache an mir, tilge das Unrecht, so mein Vater dir angetan;
ich erwarte alles und tadle dich nicht.

SELIM
Es muß also wohl deinem Geschlechte ganz eigen sein, Ungerechtigkeiten
zu begehen, weil du das für so ausgemacht annimmst? Du betrügst dich.
Ich habe deinen Vater viel zu sehr verabscheut, als daß ich je in seine
Fußtapfen treten könnte. Nimm deine Freiheit, nimm Konstanzen, segle in dein
Vaterland, sage deinem Vater, daß du in meiner Gewalt warst, daß ich dich
freigelassen, um ihm sagen zu können, es wäre ein weit größer Vergnügen
eine erlittene Ungerechtigkeit durch Wohltaten zu vergelten, als Laster mit
Lastern tilgen.

BELMONTE
Herr! Du setzest mich in Erstaunen ...

SELIM (ihn verächtlich ansehend)
Das glaub ich. Zieh damit hin, und werde du wenigstens menschlicher
als dein Vater, so ist meine Handlung belohnt.

KONSTANZE
Herr! vergib! Ich schätzte bisher deine edle Seele, aber nun bewundre ich ...

SELIM
Still! Ich wünsche für die Falschheit, so Sie an mir begangen, daß Sie es nie
bereuen möchten, mein Herz ausgeschlagen zu haben.
(im Begriff abzugehen)

PEDRILLO
(tritt ihm in den Weg und fällt ihm zu Füßen.)
Herr! Dürfen wir beide Unglückliche es auch wagen, um Gnade zu flehen?
Ich war von Jugend auf ein treuer Diener meines Herrn.

OSMIN
Herr, beim Allah, laß dich ja nicht von dem verwünschten Schmarotzer hintergehn!
Keine Gnade! Er hat schon hundertmal den Tod verdient.

SELIM
Er mag ihn also in seinem Vaterlande suchen.
(zur Wache) Man begleite alle viere an das Schiff.
(gibt Belmonte ein Papier) Hier ist euer Paßport.

OSMIN
Wie! Meine Blonde soll er auch mitnehmen?

SELIM (scherzhaft)
Alter, sind dir deine Augen nicht lieb? Ich sorge besser für dich als du denkst.

OSMIN
Gift und Dolch! Ich möchte bersten.

SELIM
Beruhige dich. Wen man durch Wohltun nicht für sich gewinnen kann,
den muß man sich vom Halse schaffen.

Nr. 21 VAUDEVILLE

BELMONTE
Nie werd' ich deine Huld verkennen
Mein Dank bleibt ewig dir geweiht;
An jedem Ort, zu jeder Zeit
Werd' ich dich groß und edel nennen.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh' man mit Verachtung an.

KONSTANZE
Nie werd' ich im Genuß der Liebe
Vergessen, was der Dank gebeut;
Mein Herz, der Liebe nun geweiht
Hegt auch dem Dank geweihte Triebe.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh' man mit Verachtung an.

PEDRILLO
Wenn ich es je vergessen könnte,
Wie nah' ich am Erdrosseln war,
Und all der anderen Gefahr;
Ich lief, als ob der Kopf mir brennte.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh' man mit Verachtung an.

BLONDE
Herr Bassa, ich sag' recht mit Freuden
Viel Dank für Kost und Lagerstroh.
Doch bin ich recht von Herzen froh
Daß er mich läßt von hinnen scheiden. (auf Osmin zeigend)
Denn seh er nur das Tier dort an,
Ob man so was ertragen kann.

OSMIN
Verbrennen sollte man die Hunde
Die uns so schändlich hintergehn;
Es ist nicht länger auszustehn.
Mir starrt die Zunge fast im Munde
Um ihren Lohn zu ordnen an:
Erst geköpft,
dann gehangen,
dann gespießt
auf heiße Stangen;
dann vebrannt,
dann gebunden,
und getaucht;
zuletzt geschunden.
(läuft voll Wut ab)

KONSTANZE, BELMONTE, BLONDE, PEDRILLO
Nichts ist so häßlich als die Rache;
Hingegen menschlich, gütig sein,
Und ohne Eigennutz verzeihn.
Ist nur der großen Seelen Sache!
Wer dieses nicht erkennen kann,
Den seh' man mit Verachtung an.

CHOR DER JANITSCHAREN
Bassa Selim lebe lange!
Ehre sei sein Eigentum!
Seine holde Scheitel prange
Voll von Jubel, voll von Ruhm.

 


Yorumlar - Yorum Yaz